Logo
Kontakt

Kontakt

Behöver ni en professionell samtalsledare eller moderator? Det finns mycket att vinna på att tänka igenom upplägget tillsammans. Jag ser fram emot att höra ifrån dig!

Nebel Media AB
Optimistklubben
Fabriksgatan 3A
222 36 Lund

+46(0)706-912322

CECILIA.NEBEL@NEBELMEDIA.SE