Logo
Nyheter
Nyheter

Huvudman i Sparbanksstiftelsen Finn

Sparbanksstiftelsen Finn är en av de allra mest aktiva krafterna i Skåne. Stiftelsen skapar genom sina utdelningar framtida möjligheter i och för regionen inom en rad olika områden. Från och med maj 2017 ingår jag som en av huvudmännen.