Logo
Nyheter
Nyheter

Kommunikationschef Sydsvenska Dagbladets AB

Under några år ansvarade jag för den växande Sydsvenskankoncernens internkommunikation, och arbetade också strategiskt med kommunikationsfrågor med plats i koncernledningen. Det var en utmanande tid med flera uppköp av andra tidningar, bildande av en ny koncern och en bransch i gungning.